Slovensko agronomsko društvo in njegov namen

Izdani zborniki

Zborniki simpozija so dostopni v vseh strokovnih knjižnicah, v prilogah naše spletne strani pa vam ponujamo elektronske različice zbornikov simpozija "Novi izzvi v poljedelstvu/agronomiji" od leta 2010 v Adobe PDF formatu (velikost vsakega variira med 6 - 18 megabajti).