Dobrodošli na spletnih straneh SAD

Prispeli ste na spletne strani Slovenskega agronomskega društva! Tukaj najdete vse novice v zvezi s simpozijem Novi izzivi v agronomiji, si skopirate zbornike preteklih simpozijev, se včlanite v društvo in izveste, kaj je novega glede letne ekskurzije društva.

Pomoč kmetov pri preprečevanju globalnega segrevanja

Dokument Rodovitna prst za dobro kmeta in okolja – smernice” (PDF, 2.6 MB) je pripravila strokovna skupina iniciative za osveščanje o krizi prsti in potrebe po ohranitvenem kmetijstvu. V njem so predstavljeni predlogi za ohranjanje in povečanje rodovitnosti tal, prst namreč predstavlja kompleksen, pravzaprav največji ekosistem na kopnem. Vsi si moramo prizadevati za ohranitev planeta, zato je še kako pomembno, da razmišljamo dolgoročno, da izvajamo ukrepe, ki so vzdržni in predstavljajo možnost, da najprej upočasnimo, nato ustavimo, na koncu pa obrnemo trende, ki uničujejo rodovitno prst.

Namen našega društva

Namen društva je povezovanje agronomk in agronomov, varstvo njihovih interesov, strokovni dvig in uveljavitev agronomije. Organizira znanstvena/strokovna srečanja, ekskurzije in skrbi za publiciranje. Leta 2006 mu je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dodelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.

V svoje vrste vabimo člane

Redni člani društva lahko postanejo diplomirane agronomke ali diplomirani agronomi (dipl. ing. agr. ali dipl. inž. kmet.) ali druge diplomantke ali diplomanti fakultete ali visoke strokovne šole, katerih delo je povezano s kmetijstvom, in ki sprejmejo statut društva, podajo pisno pristopno izjavo ter plačajo članarino za tekoče leto.