Simpozij o agronomiji - Novi izzivi

Novi izzivi v Agronomiji

Laško, 30. in 31. januarja

Simpozij Novi izzivi v agronomiji  z mednarodno udeležbo je namenjen vsem, ki delujejo na širšem področju agronomije. S prispevki in razpravami, ki se odprejo po vsakem tematskem sklopu, želimo tvorno vplivati na razvoj slovenske agronomske stroke. Veseli bomo, da se s prispevki prijavite vsi, ki se s tem področjem ukvarjate in želite predstaviti svoje aktualne izsledke.

Za orientacijo navajamo teme simpozija

 • tehnologije pridelave poljščin ter pridelava zelenjadnic in zelišč
 • gnojenje poljščin in zelenjadnic
 • varstvo poljščin in zelenjadnic
 • obdelava tal
 • pridelava krme
 • pridelava na njivah pred izzivi dviga samooskrbe ob izpolnjevanju načel trajnostnega kmetovanja
 • žlahtnjenje, preizkušanje sort in semenarstvo
 • kmetijska tehnika in precizno kmetijstvo
 • varovanje naravnih virov
 • kmetovanje na varovanih območjih in območjih z omejenimi dejavniki
 • ekonomika pridelave
 • druge teme s področja konvencionalnega, integriranega in ekološkega kmetijstva
 • dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Prijava sodelovanja z referatom ali s posterjem

Vabimo vas, da prijavite (delovni) naslov svojega prispevka na simpoziju, in pri tem navedete ali predlagate le-tega za uvrstitev med referate ali posterje in ali boste poslali celoten prispevek ali le povzetek predstavitve; poleg objave celotnega prispevka v zborniku simpozija je namreč možnost objave le povzetka v ločenem zborniku povzetkov.

Rok je do 15. septembra 2024 na e-naslovu: barbara.ceh@ihps.si

Oddaja prispevkov

Rok za oddajo tako prispevkov kot izvlečkov je 1. november 2024 in sicer na e-naslovu: barbara.ceh@ihps.si.

Recenzenti prispevkov imajo možnost, da se z avtorjem dogovorijo glede možnosti, da se prijavljen prispevek kot referat glede na sklope simpozija oziroma število prijavljenih referatov razvrsti med posterje.

Udeležba na simpoziju

Za udeležbo na simpoziju se prijavite po e-pošti: denis.stajnko@um.si do 10. januarja 2025. Prijavite se tako tisti, ki boste sodelovali s prispevki, kot tudi vsi ostali.

Kotizacija

Kotizacija simpozija 200 € vključuje udeležbo na obeh dneh simpozija, zbornik prispevkov, dvakrat kosilo v hotelu in svečano večerjo, ki bo potekala prvi dan simpozija. Kotizacija za udeležbo le na prvem dnevu simpozija je 180 € in vključuje udeležbo, zbornik, kosilo, pijačo/prigrizke med odmori ter slavnostno večerjo. Kotizacija za udeležbo le na drugem dnevu simpozija je 150 € in vključuje udeležbo, zbornik, kosilo in pijačo/prigrizke med odmori. Kotizacija velja za osebo in ni prenosljiva. Za člane s plačano članarino je kotizacija za 20 € nižja.

Navodila o možnostih plačila dobite po prijavi.

Program simpozija

Program simpozija bo objavljen v začetku januarja 2025 na spletni strani društva.

Lokacija

Simpozij bo potekal v kompleksu Thermana v Laškem. Laško je od avtoceste oddaljeno 10 km, ima pa tudi odlične prometne povezave, saj je železniška postaja oddaljena le 200 m. Udeležence vabimo, da delujejo trajnostjo in prispejo z javnim prevozom ali si ga delijo z drugimi udeleženci. Parkirna mesta so zagotovljena neposredno ob kongresnem centru (170 mest) ali pa v plačljivi garažni hiši (277 mest). Garažna hiša je logistično odlično povezana s kongresnim hotelom (kongresni center - hotel - welness-SPA center - restravracije). Ob zapolnitvi mest je možno parkirati tudi na zunanjem parkirišču hotela Zdravilišče Laško. Udeležencem dogodka nudijo možnost koriščenja transferja pri pogodbenem partnerju po ugodnejših cenah. Cena transferja je na povpraševanje v Thermani.

Pri pripravi simpozija sodelujejo

 • Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Organizacijski odbor

 • dr. Igor Šantavec
 • dr. Barbara Čeh
 • dr. Peter Dolničar
 • dr. Denis Stajnko
 • Igor Škerbot
 • mag. Boštjan Ferenčak

Kontakt

Zgodovina simpozija

Novi izzivi v agronomiji je simpozij, ki je do leta 2010 potekal vsako drugo leto, a pod imenom Novi izzivi v poljedelstvu. Namenjen je vsem, ki lahko s svojim raziskovalnim in strokovnim delom tvorno vplivajo na razvoj slovenskega poljedelstva in z njim povezanih dejavnosti. Od leta 2010 naprej simpozij poteka prav tako vsako drugo leto.

Zborniki preteklih simpozijev so na voljo za prenos na podstrani zborniki.

 

Foto utrinki preteklih simpozijev