Simpozij o agronomiji - Novi izzivi

Navodila za avtorje prispevkov

V priponki so navodila za avtorje prispevkov za zbornik simpozija in za zbornik povzetkov. Prispevek napišete po istih navodilih, ne glede na to, ali ga boste predstavili kot refarat ali kot poster.

Predstavitve referatov na simpoziju so predvidene po 10-15 minut (razen vabljenih predavanj, katerih predstavitve so predvidoma daljše), da ostane še nekaj časa za kratka vprašanja. Predavanje naložite na računalnik v odmoru pred sekcijo, v kateri bo vaš prispevek na vrsti.

Navodila za avtorje posterjev

Priporočena velikost posterja je do 90 cm  v širino x do 120 cm v višino, lahko pa mere nekoliko odstopajo.

Na posterjih naj bo poleg imen avtorjev tudi naslov kontaktne osebe. Posterje obesite na predvidena mesta do začetka programa prvi dan simpozija. Posterje snamete drugi dan simpozija po končanem programu.

Za predstavitev posterja bosta v programu simpozija na voljo 1-2 minuti, in sicer na koncu tematskega sklopa, kamor ustreza po tematiki. Na PowerPointu bo napisan naslov vašega posterja in avtorji (drugih informacij na PowerPointu ne bo), vas pa bo po programu (glejte program simpozija) poklical na oder vodja sekcije, da poveste nekaj bistvenih zanimivosti o tematiki, da pritegnete k ogledu posterja med odmori, udeleženci pa bodo vedeli, kdo je avtor in vas lahko med odmori tudi kontaktirajo.

V času, ko je na razporedu ogled posterjev, bodite prisotni pri stojalu s posterjem (za razpravo z udeleženci).