Simpozij o agronomiji - Novi izzivi

Navodila za avtorje prispevkov

V priponki so navodila za avtorje prispevkov za zbornik simpozija in za zbornik povzetkov. Prispevek napišete po istih navodilih, ne glede na to, ali ga boste predstavili kot refarat ali kot poster.

Predstavitve referatov na simpoziju so predvidene po 10-15 minut (razen vabljenih predavanj, katerih predstavitve so predvidoma daljše), da ostane še nekaj časa za kratka vprašanja. Predavanje naložite na računalnik v odmoru pred sekcijo, v kateri bo vaš prispevek na vrsti.

Navodila za avtorje posterjev

Priporočena velikost posterja je 90 cm x 120 cm, možna pa so tudi odstopanja, saj bomo posterje nalepili na steno. Posebno lepilo bo na voljo. Prosimo, da se držite razporeda posterjev, kot bo naveden v programu simpozija, in nalepite svoj poster na predvideno oštevilčeno mesto. Na posterjih naj bo poleg imen avtorjev tudi naslov kontaktne osebe. Posterje nalepite na predvidena mesta do začetka simpozija, torej prvi dan simpozija zjutraj od 8 do 9 ure.

Za predstavitev vsakega posterja bo v programu simpozija na voljo 1-2 minuti. Na PowerPointu bo napisan naslov vašega posterja in avtorji (drugih informacij na PowerPointu ne bo), vas pa bo po programu (glejte program simpozija) poklical na oder vodja sekcije, da poveste nekaj bistvenih zanimivosti o tematiki, da pritegnete k ogledu posterja med odmori, udeleženci pa bodo vedeli, kdo je avtor in vas lahko med odmori tudi kontaktirajo.