V svoje vrste vabimo člane

Redni člani društva lahko postanejo diplomirane agronomke ali diplomirani agronomi (dipl. ing. agr. ali dipl. inž. kmet.) ali druge diplomantke ali diplomanti fakultete ali visoke strokovne šole, katerih delo je povezano s kmetijstvom, in ki sprejmejo statut društva, podajo pisno pristopno izjavo ter plačajo članarino za tekoče leto.