Simpozij o agronomiji - Novi izzivi

Prijava prispevka in udeležbe

Novi izzivi v agronomiji so namenjeni vsem, ki lahko s svojim raziskovalnim in strokovnim delom tvorno vplivajo na razvoj slovenske agronomske stroke. Pričakujemo prispevke s širšega področja poljedelstva. Veseli bomo, da se s prispevki na to temo prijavite vsi, ki se s tem področjem ukvarjate. Naslov prispevka s kratko vsebino prijavite v letu pred simpozijem po e-pošti: barbara.ceh@ihps.si.

Avtorje prosimo, da svoje prispevke oblikujejo po navodilih za avtorje prispevkov, ki so na spletni strani društva. Prispevke pa pošljite na isti e-naslov do 1. novembra. Prispevki bodo dvojno recenzirani in poslani nazaj avtorjem v popravke in morebitne potrebne dopolnitve.