Simpozij o agronomiji - Novi izzivi

Prijava prispevka in udeležbe

Vabimo vas, da prijavite (delovni) naslov svojega prispevka na simpoziju, in pri tem navedete ali predlagate le-tega za uvrstitev med referate ali posterje in ali boste poslali celoten prispevek ali le povzetek predstavitve; poleg objave celotnega prispevka v zborniku simpozija je namreč možnost objave le povzetka v ločenem zborniku povzetkov. Rok je do 15. septembra 2024 na e-naslov: barbara.ceh@ihps.si.

Rok za oddajo tako prispevkov kot izvlečkov je 1. november 2024 na e-naslov: barbara.ceh@ihps.si. Glejte navodila za oblikovanje prispevkov. Prispevki bodo dvojno recenzirani in poslani nazaj avtorjem v popravke in morebitne potrebne dopolnitve. Recenzenti prispevkov imajo možnost, da se z avtorjem dogovorijo glede možnosti, da se prijavljen prispevek kot referat glede na sklope simpozija oziroma število prijavljenih referatov razvrsti med posterje.

Za udeležbo na simpoziju se prijavite po e-pošti: denis.stajnko@um.si do 10. januarja 2025. Prijavite se tako tisti, ki boste sodelovali s prispevki, kot tudi vsi ostali.

Navodila glede plačila dobite po prijavi.

Kotizacija simpozija 200 € vključuje udeležbo na obeh dneh simpozija, zbornik prispevkov, dvakrat kosilo v hotelu in svečano večerjo, ki bo potekala prvi dan simpozija. Kotizacija za udeležbo le na prvem dnevu simpozija je 180 € in vključuje udeležbo, zbornik, kosilo, pijačo/prigrizke med odmori ter slavnostno večerjo. Kotizacija za udeležbo le na drugem dnevu simpozija je 150 € in vključuje udeležbo, zbornik, kosilo in pijačo/prigrizke med odmori. Kotizacija velja za eno osebo in ni prenosljiva. Za člane s plačano članarino je kotizacija za 20 € nižja.